Alternativ elforsyning med generator

I Danmark er vi meget forvendte med elforsyningen. Vi er vant til, at der altid er en stikkontakt i nærheden, og strøm når vi skal bruge den. Men specielt i udkantsområder kan man fra tid til anden komme ud for svigt i elforsyningen. Her prioriteres nettet ikke på samme måde som i byerne, og strømmen kan være afbrudt i timevis. I en sådan situation kan det være rart med en generator, som kan fungere som alternativ strømforsyning. Det handler dog ikke altid kun om bekvemmelighed, for f.eks. hospitaler er meget afhængige af elforsyning, og manglende elforsyning kan være direkte livstruende for visse patienter. Det ses også ofte på afsides beliggende servicearbejder, som f.eks. brobygning og rørarbejder, at der er behov for en stor generator til at forsyne arbejdet. Her bruger man typisk store dieselgeneratorer, der er mest økonomiske i drift.

Brug elektronisk generator til følsom elektronik

Den almindelige strømforsyning fra elværket er i god kvalitet, dvs. der er tale om ren sinusformet vekselstrøm, som er den strøm de fleste elektriske apparater er designede til. Imidlertid er strømmen fra større generatorer ikke så stabil, og sinuskurven er ikke så ren. Det spiller som regel ingen rolle, hvis der er tale om større strømforbrugende værktøjer, belysning eller andre ukritiske belastninger, men det kan spille en rolle for mere følsomme elektroniske apparater. I den situation kan man bruge såkaldte sinusgeneratorer eller elektroniske generatorer, som er specielt optimerede til at levere en pæn sinusformet strømkurve. En sådan generator er dog ofte både dyrere og klarer typisk ikke den helt store effekt.